slider image slider image slider image slider image slider image
08.04.2021
!
תאגיד מעיינות הדרום, פונה לקבלת הצעת מחיר למכירת קטנוע מסוג קימקו דינג 250 – G שבבעלותו, מס' רישוי 9950530 שנת ייצור 2016 , יד 1 במצבו AS-IS, לפרטים לחץ כאן.

הקמת קו ביוב לאזור התעשיה החדש במצפה רמון

כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשדרוג והנחת תשתיות מים וביוב, משלים התאגיד, בימים אלו, הנחת קו ביוב חדש באזור התעשייה, ברחובות הר ארדון – הר עריף.

 הנחת קו הביוב החדש, תאפשר את המשך פיתוח ואכלוס אזור התעשייה, ומשתלבת עם מדיניות הרשות המקומית לפיתוח אזור התעשייה. 

הנחת הקו החדש תאפשר גם את הקמת המכינה הקדם צבאית ״אשר רוח בו״, הממוקמת ברחוב הר ארדון. 

עלות הפרויקט נאמדת בכ  200 אש״ח.   

הנחת קו ביוב אזור תעשיה מצפה רמון

מידע לציבור
1800-20-30-70