slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

החלפת קו מים בריכות דימונה

1
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
2
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
3
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
4
החלפת קו מים בריכות דימונה

  
 

מידע לציבור
1800-20-30-70