slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד

פרוייקט קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד

החודש,  11/16, הושלם פרויקט הנחת  קו סניקה חדש למכון השאיבה – נעורים. הפרויקט תוכנן  כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב, ונועד לשפר את רמת התשתיות בעיר. 

מטרת הפרויקט בחידוש והגדלת קוטר צינור הביוב והגדלת קוטר צינור הסניקה תביא לפינוי מיטבי של השפכים, מניעת מפגעים תברואתיים, גלישות ביוב, מפגעי ריחות וכיוב. פרויקט זה הינו חלק ממגמת התאגיד להחלפת תשתיות ביוב ישנות העשויות אסבסט-צמנט לתשתיות חדשניות העשויות מצנרת פלסטית ברמת תקן ואמינות גבוהים  ולשיפור ניכר בזמינות ויעילות  פינוי השפכים.  

עלות הפרויקט הינה כ- 1.0 מיליון ₪  והוא תוכנן  ע"י התאגיד, ובתאום עם כל גורמי ההנדסה בעיר כחלק מתכנית העבודה השנתית של התאגיד במסגרת השקעתו  בתשתיות.

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 1 

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 2

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 3

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 4

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 5

 

קו סניקה וגרביטציה רחוב יהודה ערד 6

מידע לציבור
1800-20-30-70