slider image slider image slider image slider image

עדכון נפשות לצורך קביעת כמות (תעריף א')

שינוי שיטת איסוף המידע לקביעת הכמות המוכרת ביחידת דיור (מגורים פרטי)

רקע:
בהתאם להנחיית רשות המים וכנדרש בתקנות 7625 לכללי המים, על כלל תאגידי המים במדינה להיערך לביצוע עדכון הנפשות במערכות התאגיד, (להלן "הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

אופן הביצוע:
במהלך החודשים הקרובים יישלחו מכתבים אל כלל בתי האב הפרטיים המשמשים לצרכי מגורים בערים דימונה , ערד, אופקים ומצפה רמון. המכתבים יכללו מידע בדבר מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) לעומת, מספר הנפשות המעודכן ברישומי התאגיד. כך שככל שישנה אי התאמה בין הרישומים, תתבקשו לבצע עדכון של מספר הנפשות המתגוררות בבית האב.

כל תושב יקבל מכתב ע"פ נתוניו האישיים ומס' מזהה אישי .
באם הנתונים כפי שצוינו במכתב שהגיע לביתכם אינם תואמים את מספר הנפשות המתגוררות בפועל בנכס המדובר, יש להעביר לתאגיד בקשה לביצוע עדכון נפשות.

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:
התאגיד קידם ושכלל מערך ייעודי של כלים טכנולוגיים לרשותכם, באמצעותם תוכלו לבצע את העדכון באופן ידידותי, מהיר ונוח.
בכל אחת מהאפשרויות הבאות יש להזין את מספר המזהה האישי כפי שמופיע במכתב שנשלח לביתכם.

סמסו את המילה "טופס" למס' 055-9793150 וקבלו בחזרה לינק ישיר למילוי טופס עדכון נפשות.
הורידו את אפליקציית וואטר לי -  ובלשונית 'עדכון מספר נפשות' תוכלו לעדכן באופן מהיר וידידותי 
עדכנו נפשות דרך אתר האינטרנט של התאגיד .  

לנוחיותכם, להלן קישור ישיר לטופס עדכון נפשות.
1. בשדה 'בחירת תאגיד המים' יש לבחור את תאגיד "מעיינות הדרום"
2. יש להזין את מספר המזהה האישי כפי שמופיע במכתב שנשלח לביתכם.
3. מעבר לטופס המקוון > מילוי כלל השדות > צירוף מסמכים > משלוח הטופס.

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, או כל מסמך אחר בעניין) ואישור התאגיד במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.
 

1800-20-30-70