slider image slider image slider image slider image

החלפת צרכנים בנכס

עברתם דירה, שכרתם נכס, בצעו "החלפת צרכנים בנכס"

עברתם דירה? העברתם את בית העסק? יש לעדכן את שם משלם חשבון המים!

כל שעליכם לעשות הוא להגיש למחלקת שירות הלקוחות בעיר מגוריכם את המסמכים הבאים: 

א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס הקלק לטופס.
ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.
ג. צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק).
ד. הודעת שומה (לא חובה).

את המסמכים הללו עליכם להגיש למחלקת שירות הלקוחות של "מעיינות הדרום" בעיר מגוריכם.           ביצוע ההליך יעשה במעמד הטיפול ,ובמקרה ולא יהיה ניתן לביצוע, ישלח התאגיד  מענה תוך עשרה ימים  בנוגע לבקשת השינוי.  מומלץ לוודא סגירת חובות במידה וקיימים ע"י מוכר / שוכר,  והסדרת כל התשלומים  בנכס.  

לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות.

 

1800-20-30-70