slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

חזון החברה

חזון תאגיד המים והביוב האזורי "מעיינות הדרום" הוא להיות מוביל באיכות השירות, בניהול מקצועי, יעיל וכלכלי תוך שמירה על איכות הסביבה והגנה על ערכי טבע ונוף.

1800-20-30-70