slider image slider image slider image slider image slider image
20.06.2021
!
ביום שלישי הקרוב 22/6/2021, תתקיים הפסקת מים יזומה בשעות הבוקר בשכונת השחר בדימונה-ברחוב אביגדור קהלני. לפרטים נוספים לחץ כאן.

חזון החברה

חזון תאגיד המים והביוב האזורי "מעיינות הדרום" הוא להיות מוביל באיכות השירות, בניהול מקצועי, יעיל וכלכלי תוך שמירה על איכות הסביבה והגנה על ערכי טבע ונוף.

1800-20-30-70