slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

חזון החברה

חזון תאגיד המים והביוב האזורי "מעיינות הדרום" הוא להיות מוביל באיכות השירות, בניהול מקצועי, יעיל וכלכלי תוך שמירה על איכות הסביבה והגנה על ערכי טבע ונוף.

1800-20-30-70