slider image slider image slider image slider image
09.03.2020
!
תושבים יקרים,לאור הנחיית משרד הבריאות סניפי השירות סגורים. באפשרותכם לקבל את כלל השירותים באמצעות מוקד הטלפוני 1-800-20-30-70 , אתר האינטרנט ואפליקציית MAST דרכה ניתן לבצע פעולות רבות. לשאלות ספציפיות ניתן לשלוח מייל לכתובות המפורטות. לפרטים נוספים לחץ כאן.

מחלקת רישוי והיטלים

מחלקת רישוי  והיטלים הינה חלק ממחלקת ההנדסה בתאגיד  ולהלן רשימת תחומי אחריותה :

1.    הנפקת נתונים למתכננים אודות התחברויות למערכות המים והביוב (חדשות ו/או קיימות).

2.   בדיקת תכניות אינסטלציה (נספחים סניטריים) ואישורן לצורך קבלת היתרי בניה ברשות/מועצה המקומית.

3.   הנפקת דמי הקמה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב התשע"ה-2015.

4.    פיקוח וביקורות בשטח.

5.   מתן אישורי אכלוס (לצורך קבלת טופס 4 מהרשות/מועצה המקומית).

6.   מתן אישורי חפירה.

7.   מיפוי- איסוף מידע אודות תשתיות המים והביוב והטמעת נתונים מהשטח ו AS-Made-למערכת ה-GIS.

8.   בדיקת תכנון תשתיות (מים וביוב) לשכונות חדשות.  

9.   תיאומים בין הרשויות הסטטוריות השונות (גורמי-חוץ).

10 שותפים  כנציגות בוועדות המקומיות של ועדת בניין ערים.

להלן  קבצי הנחיות  אשר תפקידם לסייע בהכוונת התושב לביצוע ראשון של חיבור מיםקבלת טופס 4 ועוד 

PDF_2 צ'ק ליסט - בניה פרטית

PDF_2 צ'ק ליסט - בניה מבנים מיוחדים

PDF_2 חוברת הנחיות להיתר בניה

PDF_2 הנחיות לקבלת אישור להספקת מים  (טופס 4)

PDF_2 הנחיות לביצוע ראשון

1800-20-30-70