slider image slider image slider image slider image

מכרזים

מכרז 3/2018 - מתן שירותים מקצועיים בתחום מיפוי גאוגרפי ומערכת GIS

תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזה הצעות למתן שירותים מקצועיים כגון אחזקה קליטת מידע ושירותים נוספים בתחום מיפוי גיאוגרפי ומערכת GIS הקיימת בתאגיד, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.

16/05/2018,  להמשך קריאה»
1800-20-30-70