slider image slider image slider image slider image slider image

מכרזים

מכרז 5/2021 להקמת תחנת שאיבה

תאגיד מעיינות הדרום בע"מ מזמין בזה משתתפים להציע הצעות מחירים להקמת תחנת שאיבה לשפכי מחנה משואה למט"ש דימונה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. לפרטים נוספים לחץ כאן.

21/07/2021,  להמשך קריאה»

אין מכרזים פעילים למעיינות הדרום

בימים אלו אין מכרזים פעילים / הודעות דרושים בתאגיד מעיינות הדרום.

23/07/2018,  להמשך קריאה»
1800-20-30-70