slider image slider image slider image slider image slider image
02.07.2020
!
ביום ראשון הקרוב 5/7/2020 יתקיימו שיבושים באספקת המים לשכונה הצפונית בדימונה עקב עבודה יזומה של הקרן לפיתוח דימונה. שיבושי המים יהיו בין השעות 10:00 - 15:00. לפירוט הרחובות ולפרטים נוספים לחץ כאן.

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה הסתיים באפריל 2016 - פרויקט רחב היקף לשדרוג והחלפת קו צנרת הביוב לאורך רחוב בן גוריון בדימונה . הפרויקט תוכנן  כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשיקום ושדרוג תשתיות הביוב ונועד לשפר את רמת התשתיות בעיר. 

במסגרת הפרויקט  הונח קו ביוב חדש אשר החליף את הקו שהיה קיים  והחלפתו כולל הגדלת קוטר הצינור בהתאם לתכניות האב  לביוב . הפרויקט זה הינו חלק ממגמת התאגיד להחלפת תשתיות ביוב ישנות .  קו הביוב הישן הוחלף בקו צנרת חדשה ברמת תקן ואמינות גבוהים ובמקביל עם החלפת הקו  חל שיפור ניכר במערכת הביוב .

עלות הפרויקט הינה כ- 730,000 ₪ ותוכנן  ע"י התאגיד, כחלק מתכנית העבודה השנתית במסגרת ההשקעה העצומה של התאגיד בתשתיות . 

 

 קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 1

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 2

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 3

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 4

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 5

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 6

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 7

 

קו ביוב רחוב בן גוריון דימונה 8

מידע לציבור
1800-20-30-70