slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

שדרוג קו מים משה דיין דימונה

1
שדרוג קו מים משה דיין דימונה

 

2

שדרוג קו מים משה דיין דימונה

 

  

מידע לציבור
1800-20-30-70