slider image slider image slider image slider image slider image
02.07.2020
!
ביום ראשון הקרוב 5/7/2020 יתקיימו שיבושים באספקת המים לשכונה הצפונית בדימונה עקב עבודה יזומה של הקרן לפיתוח דימונה. שיבושי המים יהיו בין השעות 10:00 - 15:00. לפירוט הרחובות ולפרטים נוספים לחץ כאן.

החלפת קו המים ברחוב מואב - ערד

החלפת קו מים ברחוב מואב בערד 

פרויקט קו מים  ברחוב מואב שהושלם בחודש פברואר 2017 , במסגרתו הוחלפה צנרת מים אסבסט 20 אינץ'  שהיתה קיימת במקום -  לצנרת פלדה  32 אינץ' .  קווי המים החדשים שהונחו הינם בעלי רמת תקן ואמינות גבוהים .  

עלות הפרוייקט 2,500,000 ש"ח  .

פרויקט זה הינו חלק ממגמת התאגיד להחלפת תשתיות מים ישנות העשויות אסבסט-צמנט שהיו קיימות עוד טרם הקמת התאגיד, ולהקמת תשתיות חדשניות העשויות מצנרת אמינה ואיכותית תחתן.  

הפרויקט תוכנן  כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשדרוג תשתיות המים והביוב, ונועד לשפר את רמת התשתיות בעיר ערד.  

 

החלפת קו מים חדש

 

החלפת קו מים חדש

 

החלפת קו מים חדש

 

קווי סניקה דימונה 4

 

החלפת קו מים חדש

 

החלפת קו מים חדש

 

החלפת קו מים חדש

 

החלפת קו מים חדש

מידע לציבור
1800-20-30-70