slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

שדרוג ראשי המערכת בערד

1
שדרוג ראשי המערכת בערד

 
2
שדרוג ראשי המערכת בערד

 
3
שדרוג ראשי המערכת בערד

 
4
שדרוג ראשי המערכת בערד

  
5
שדרוג ראשי המערכת בערד

 

מידע לציבור
1800-20-30-70