slider image slider image slider image slider image slider image
02.07.2020
!
ביום ראשון הקרוב 5/7/2020 יתקיימו שיבושים באספקת המים לשכונה הצפונית בדימונה עקב עבודה יזומה של הקרן לפיתוח דימונה. שיבושי המים יהיו בין השעות 10:00 - 15:00. לפירוט הרחובות ולפרטים נוספים לחץ כאן.

קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

1
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
2
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
3
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
4
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

  
5
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 

מידע לציבור
1800-20-30-70