slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

1
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
2
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
3
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 
4
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

  
5
קו ביוב נחל נוה מצפה רמון

 

מידע לציבור
1800-20-30-70