slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2013

להלן השלמות לדוח תושב 2013:

חברי הדירקטוריון בשנת 2013 הם:

יו"ר - מר שוקי קליין

מר- דוד שטרית

גב'- לבנת חזן

גב' רחל אברמוב

גב' אסנת אטדגי

מס' הצרכנים בתאגיד:

29,830

צריכות מים לשנת 2013

דימונה:  2,583,382

ערד:  1,948,845

ירוחם:  873,748

מצפה רמון : 577,650

סה"כ תאגיד: 5,983,625

 

כל המים הנצרכים בערים דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון נרכשים מחברת מקורות.

PDF_2 דו"ח לתושב לשנת 2013

מידע לציבור
1800-20-30-70