slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

אין מכרזים פעילים למעיינות הדרום

בימים אלו אין מכרזים פעילים / הודעות דרושים בתאגיד מעיינות הדרום .

פרסום מכרזים חדשים יתבצע באתר התאגיד ובעיתונות המקומית. 

1800-20-30-70