slider image slider image slider image slider image slider image slider image

מצבי יסוד

מצב יסוד 3 - שיבושים באספקת המים יש לזכור כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה, ועל כן, במצב של פגיעה במערכת החשמל, צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים. תאגיד "מעיינות הדרום" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר, כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים תהיה מזערית ככל שניתן. התושבים יצטרכו להיאזר בסבלנות נוכח הפסקות מים לסירוגין שיחולו בבתים, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם. צוות התאגיד ינחה את התושבים לנקוט במשמעת מים, הווה אומר, לצמצם השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות ואינן חיוניות בזמן מצוקה.

מצב יסוד 4 - לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן, ייתכנו מצבים בהם לא יתאפשר שימוש במי הברז לצורכי שתיה מחשש לזיהומם. על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.

תאגיד "מעיינות הדרום" נערך לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מכלים נייחים שיפוזרו במתקנים ציבוריים שונים ברחבי העיר על פי תכנון קבוע מראש. בעת חירום יפורסם מיקום תחנות החלוקה שיפתחו בפועל כנגזר מאופי האירוע באמצעי התקשורת, באתר התאגיד, באתר העירייה ובאמצעים נוספים. התושבים יתבקשו להגיע לתחנה הקרובה אליהם כדי לקבל מים במכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במכלים נוספים מהבית). מאחר שאזור ניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת מפה של תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן הטוב ביותר עם כל תרחיש.

מצב יסוד 5 - לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר זהו המצב החמור ביותר מבחינת החירום, ובמסגרתו תידרש חלוקת מים לכל העיר בו זמנית. מצב זה ייתכן עקב פגיעה חמורה בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים נרחב. התאגיד נערך גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתייה בלבד. יצוין כי כמות המים נקבעה על ידי המדינה ככמות מינימאלית לנפש. במצב 5 יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות החלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר.

בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תכנית לתגבור העיר במידת הצורך ועל פי החלטת המדינה, יחולקו ברשתות השיווק הגדולות בקבוקי מים מינרלים .

 

1800-20-30-70