slider image slider image slider image slider image slider image slider image

מז"ח - מכשיר מונע זרימה חוזרת

על פי תקנות בריאות העם מחויבים מאות אלפי בתי עסק בישראל בהתקנת מז"ח. המז"ח הינו אביזר המונע זרימה של מים מהרשת הפרטית לרשת העירונית, ובכך מונע חדירת זיהומים לרשת המים העירונית. תאגיד מעיינות הדרום פועל על מנת שכל בתי העסק הרלוונטיים יותקן מז"ח על מנת לשמור על רשת המים העירונית.

לצפייה בתקנות בריאות העם "התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת", רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים, רשימת אביזרים מאושרים להתקנה ניתן למצוא, באתר משרד הבריאות.

1800-20-30-70