slider image slider image slider image slider image slider image slider image

תקלות וגלישות ביוב

סדר פעולות  במקרה של תקלות וגלישות ביוב

מערכת הביוב פרושה בכל רחבי העיר ובוואדיות שמסביב. באחריות התאגיד צנרת ביוב באורך כולל של מעל 350 ק"מ, מאופיינת בקטרים שונים ועשויה מסוגים של חומרים שונים: pvc, בטון ואסבסט צמנט.

מערכת הביוב היא מערכת פתוחה המאפשרת החדרת מוצרים וחומרים דרך בתי השימוש או מערכות ביוב ביתיות ותעשייתיות אחרות. על כן חשוב שלא להשליך לאסלות חומרים ומוצרים שונים הגורמים לסתימות, לגלישות ביוב ולשיבושים בעבודות הטיפול בשפכים.

אחד החומרים הנפוצים ביותר הגורמים לסתימות וגלישות ביוב הינם המגבונים הלחים. בניגוד לישראל, בארצות רבות בעולם קיים חוק האוסר על השלכת מגבונים לחים לאסלות.

מלבד המגבונים, ברשימת החומרים שגורמים לסתימות ביוב ישנם גם טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, מגבות נייר, תחבושות היגייניות, פסולת תעשייתית, קרשים, אבנים, מתכות, חפצים מפלסטיק, סמרטוטים, שיירי מזון, שערות ושמן. לכן הימנעו גם מהשלכת חומרים אלו אל תוך האסלות.

זכרו, סתימות במערכת הביוב גורמות לנזק תברואתי ולהוצאה כספית מיותרת לתושבים!

 

להלן סדרת פעולות שמטרתן מניעת דליפות ביוב עירוני וכן דרכי הטיפול במקרה של תקלה.

עבודה שוטפת  בתקלות סתימות ביוב :

 • מוקד הבקרה של מעיינות הדרום מקבל קריאה על סתימת ביוב.
 • למקום נשלח איש מקצוע המבצע אבחון ראשוני של המפגע וקורא לקבלן הביוביות להגיע לשחרור הסתימה.
 • במקרים בהם הסתימה חוזרת על עצמה מספר פעמים, מתבצעת בדיקה נוספת כמו שטיפת הקו וצילומו לבדיקת תקינותו.
  במקרים בהם נמצאה בעיה הנושא יטופל באחד האמצעים הבאים:
 • שטיפה יסודית של קו הביוב,
 • החלפת הצנרת,
 • שרוול הצנרת,
  כל סתימות הביוב נרשמות במערכת ה- GIS של התאגיד, לצורך תיעוד וניתוח הנתונים.
   

פעולות מנע

 • מעקב אחר גלישות הביוב וניתוח הנתונים
 • שטיפת קווי ביוב
 • צילום קווי ביוב
 • סיורים, לפחות אחת לשבוע, לאורך הצנרת הנמצאת בוואדיות.
   

גלישה בקווים ראשיים

בדליפה בקו ראשי יש לדווח במיידית למנהל התפעול.
מנהל התפעול יבצע הערכה ראשונית וידווח למהנדס / למנכ"ל.
יוכן לו”ז מהיר לטיפול בתקלה, הכולל פעולות מהירות למניעת מפגע תברואתי גדול וכן למניעת זרימת ביוב לנחלים.
ידווח ל:
-          מוקד המשרד להגנת הסביבה, טלפונית 24 שעות ביממה.

-          לממונה

-          לרשות הבריאות אם הדליפה היא באזור מגן או לים

-          למנהל רשות המים, אם  הדליפה היא למקור מים או בסמוך לו או באזור מגן;

ביצוע מעקף לבידוד הקטע הבעייתי ולאפשר זרימת הביוב ללא הפרעה.
טיפול בבעיה.
מקרים של גלישה לוואדי תבוצע חסימה למניעת המשך זרימת הביוב במורד הוואדי.
ישלח תוך 24 שעות מגילוי הדליפה, דין וחשבון במייל, והוא יכלול פרטים אלה:
-          מקור הדליפה, מקומה, היקפה ונקודת הציון שלה;

-          התאריך והשעה שאירעה או התגלתה הדליפה;

-          סיבת הדליפה אם ידועה ותיאורה;

-          פעולות שביצעה ושבכוונתה לבצע לתיקון הדליפה.

המידע יימסר תוך שבועיים מגילוי הדליפה, נתונים לממונה, לרשות הבריאות ולמנהל רשות המים, לפי העניין, על כמות השפכים שדלפו ועל פעולות שנקטה להפסקת הדליפה ומניעת הישנותה.
לאחר סיום הטיפול בתקלה יוחזר השטח לקדמותו בתאום ובהתאם להנחיות הרשויות הרלוונטיות.

1800-20-30-70