slider image slider image slider image slider image slider image slider image

הטבה בתעריפים

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, צרכן שמוכר בביטוח הלאומי כנכה, יהיה זכאי לקבלת עוד 3.5 קוב בתעריף הנמוך לחודש: 7.566 ש"ח ללא מע"מ. 8.84 ש"ח כולל מע"מ. רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה המועברת לתאגיד על ידי המוסד לביטוח לאומי . לרשות המים ולספקי המים אין יכולת לשנות רשימה זו. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה:

  •  מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש) התשנ"ה-1995 (בסעיף זה- חוק הביטוח הלאומי).
  • מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק הביטוח הלאומי. - מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי.
  • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

ההטבה תינתן בגיל צריכת מים החל ב- 1 ביולי 2012.
ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי.
מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440 .

1800-20-30-70