slider image slider image slider image slider image slider image slider image

האחריות על הטיפול בתשתיות / האזרח והתאגיד

מעיינות הדרום אחראית על מערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס.

האחריות על צנרת המים הפרטית, לרבות צנרת המים הפרטית המשותפת, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

לפניכם איור המסביר מהי אחריות התאגיד ומהי אחריותם של התושבים .

אחריות תשתיות

1800-20-30-70