slider image slider image slider image slider image slider image slider image

קצת על חשבון המים והביוב


לשאלות נוספות לחץ כאן

  

ממה מורכב חשבון המים שלי?

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת באופן פרטי ביחידתהדיור בה מותקן מד המים וכן מהצריכה המשותפת, במידה והינך מתגורר בבניין משותף. תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והם הינם אחידים בכל הארץ. תעריפי המים מדורגים לפי כמות הצריכה לנפש: עד 7 מ"ק לחודשיים לנפש ומעל 7 מ"ק לחודשיים לנפש. תעריפי המים משתנים מעת לעת ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

לראש העמוד לראש העמוד


כיצד מגיעה האינפורמציה לגבי צריכת המים שלי לחשבון המים?

צריכת המים שלך נרשמת במד המים ונקראת ע"י קוראים מיומנים מטעםתאגיד "מעיינות הדרום". במקרה בו אין גישה לנכס, חשבון המים מחושב לפי הערכת צריכה, לכןחשוב לשמור על אזור מד המים נקי, מסודר ונגיש.

לראש העמוד לראש העמוד


האם הצורה והפורמט של החשבון השתנו במעבר לתאגיד?

חשבון המים של מעיינות הדרום שונה בצורתו מזה של העירייה. החשבון יכלול רק מרכיבי מים וביוב, והוא לא יכלול מרכיבים של ארנונה וביוב, כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה.

חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס, ועל כן יוצג בו, לפני הסיכום של?סה"כ חשבון המים, חילוץ של מרכיב המע"מ (כדוגמת בזק וחברת החשמל), זאת בניגוד לחשבונות העירייה שלא התייחסו למרכיב המע"מ.

לראש העמוד לראש העמוד


אילו דרכים עומדות לרשותי לתשלום חשבון המים?

ניתן לשלם את חשבון המים במקומות הבאים: 

  •  הדרך המומלצת ביותר לתשלום חשבונות מים הינה חתימה על הוראת קבע (לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי). הוראת קבע חוסכת לך טרחה, עמידה בתור וכמובן מאפשרת תשלום החשבונות בזמן. באמצעות התשלום בהוראת קבע, נחסכות עמלות מיותרות ומתאפשרת השקעה מקסימאלית בשיפור איכות המים, איכות השירות ושדרוג מתמיד של תשתיות מים וביוב. 
  • בבנקים מסחריים. 
  • בסניפי בנק הדואר. 
  • בקופת העירייה.? 
  • תשלום באמצעות כרטיס אשראי:? 
  • במוקד החיצוני המיוחד?1-800-800-987. 
  • באתר האינטרנט

לראש העמוד לראש העמוד


יש לי גינה. האם אני זכאי למחיר מוזל עבור השקיית הגינה?

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מתאריך 10.08.08בוטל התעריף המוזל לגינה בכל הרשויות המקומיות ותאגידי המים בישראל.

לראש העמוד לראש העמוד


האם חיוב המים מתבסס על מספר הנפשות בנכס?

כן. תעריפי המים נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב והם אחידים בכל הארץ. לפי שיטת החיוב לפיה מחושב החשבון, מחשבים את מספר הנפשות במשפחה ומקציבים לכל נפש כ-3.5 מ"ק לצריכה חודשית (7 מ"ק לצריכה דו-חודשית) בתעריף 1. מעבר לכך, כל מ"ק צריכה יחויב לפי תעריף 2.?זכאות זו תתקיים לאחר הגשת טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי ת.ז. של המתגוררים בנכס, בהם מופיעה כתובת המגורים ככתובת יחידת הדיור. רשות המים זכאית לשנות את ההקצבות ואת תעריפי המים מעת לעת. חשוב לציין, שההקצבה ליחידת דיור ולפיכך כל החלפת מחזיקים בנכס מחייבת דיווח מחודש על מספר הנפשות.

לראש העמוד לראש העמוד


מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשילבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. צריכה משותפת משמשת בדרך כלל לניקיון הבניין, השקיית הגינה או כל צריכת מים המבוצעת ישירות ממד המים הראשי. בבניין מגורים משותף, הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין (אלא אם הוגש הסכם חלוקה אחר המקובל על כל הדיירים).

לראש העמוד לראש העמוד


קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עלי לעשות?

במקרה כזה, עליך לבדוק ארבעה דברים:

1. האם היתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש, שיפוץ הדירה, ביקור אורחים וכד'.
2. האם קיימת נזילה בדירה.
3. האם החשבון נעשה לפי הערכה (קוד 1)  בסימון הערכה.
4. האם מספר הנפשות של יחידת הדיור מעודכן.

לראש העמוד לראש העמוד


מהי הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים. כמו כן ייתכן מצב בו הקבלן שבנה קומפלקס של בניינים, העמיס בטעות את השקיית הגינון של הקומפלקס באופן בלתי שוויוני בין הבניינים בקומפלקס.

תאגיד מעיינות הדרום שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות. 

לראש העמוד לראש העמוד


מהי הפרוצדורה במקרה של החלפת משלמים או קבלת אישור היעדר חובות/ אישור לטאבו?

א. במקרה של מכירת דירה

המוכר שעוזב את הדירה צריך להגיע למחלקת הגביה בעיריית נס ציונה עם חוזה מכר, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. המוכר יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). הקונה רשאי אך אינו חייב להגיע למחלקת הגביה של העירייה אך עליו להגיש ל-"מעיינות הדרום" הצהרה בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה.

שימו לב, במידה ויהיה פער של מס' ימים בין סגירת חשבון המים לבין העברת משלמים בעירייה, יהיה צורך לקבל אישור חדש לסגירת חשבון מים. אנו ממליצים לבצע את כל הפרוצדורה בתוך יום אחד או יומיים.

ב. במקרה של דירה שכורה

על השוכר (או בעל הדירה) שעוזב את הנכס להגיע למחלקת הגבייה בעיריית נס ציונה, עם חוזה השכירות שהסתיים, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. השוכר (או בעל הדירה) שעוזב יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). במעמד סגירת החשבון יחזור הנכס על שם בעליו.

ניתן להציג באותו מעמד חוזה שכירות חדש באם קיים, ולהעביר את חשבון המים ישירות על שם השוכר החדש (גם אם בעל הנכס אינו נוכח).

במידה והנכס אינו רשום על שם הדייר שעוזב, על הדייר העוזב להביא עמו ייפוי כוח עליו חתום בעל הנכס המאפשר לו לסגור חשבון מים, וכן צילום ת.ז. של בעל הנכס. על השוכר להגיש ל-"מעיינות הדרום" הצהרה בדבר מספר הנפשות המתגוררות בדירה.

 

שימו לב, העיריות אינן מאפשרות לרשום חשבון על שוכר חדש במידה ותקופת השכירות היא פחות משנה אחת. במקרה של תקופת שכירות קצרה מ- 12 חודש חשבון המים יישאר על שם בעל הנכס.

לראש העמוד לראש העמוד

מידע לציבור
1800-20-30-70