slider image slider image slider image slider image slider image slider image

נגישות סניפי שירות הלקוחות

הסניפים שלנו נגישים

תאגיד מעיינות הדרום פועל ומקדם את נושא הנגישות. 

אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה, ופועלים לשם כך  עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות. 

כל סניפי השירות עברו תהליך הנגשה  אשר נעשה בהתאם לדרישות החוק בנושא הנגישות. 

תהליך ההנגשה בוצע הן במישור הפיזי, הן בנהלים, והן באמצעים הטכנולוגים ובמישור התודעתי-התנהגותי בו זמנית.  מטרתנו לאפשר לכל לקוח באשר הוא , שירות שוויוני ונגיש. 

מטרת עמוד זה  ליידע אותך בהסדרי הנגישות הקיימים בסניפי השירות בערי התאגיד .

רכז נגישות:

בהתאם לתקנה 91 (ה) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, מונה רכז הנגישות  לתאגיד מעיינות הדרום מר אסף שני.

משרדו של רכז הנגישות - במשרדי הנהלת תאגיד מעיינות הדרום,  כיכר ז׳בוטינסקי 1 דימונה,

טל׳. 08-6227976, או במייל: [email protected]

אם נתקלת בקושי הנובע מהעדר נגישות  אנא פנה אלינו ונפעל למציאת פתרון.

תפקידי רכז הנגישות על פי חוק הינם

• מסירת מידע לציבור על נגישותו של השירות הציבורי או על נגישות המקום שבו הוא ניתן.
• מתן ייעוץ והדרכה בדבר חובות של השירות הציבורי בעניין הנגישות

במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור  הנך מוזמן לפנות לרכזת הנגישות  בסניפי הגביה

הגב' שוש  אוחנה : [email protected]

נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.

לעיון בנוהל התאגיד להנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות  לחץ כאן 


להלן מידע מפורט על מצב הנגישות של סניפי השירות :

1800-20-30-70