slider image slider image slider image slider image slider image slider image

חברי הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון: מר בני ביטון – ראש עירית דימונה

חברי הדירקטוריון:

  • גב' אסנת אטדגי - נציגת העיר דימונה 
  • עו"ד חן מויאל - נציגת העיר דימונה 
  • מר דרור דבש - נציג העיר מצפה רמון 
  • מר  מוטי דהן – נציג העיר ירוחם
  • מר גרי עמל -  נציג העיר  ערד
  • גב' לילך דמתי - נציגת העיר ערד 
  • עו"ד דורית רז - נציגת העיר ערד 
1800-20-30-70