slider image slider image slider image slider image slider image slider image

אודות התאגיד

רקע כללי

בדצמבר 2001 התקבל בכנסת חוק תאגידי המים. החוק נולד בכדי לייעל את שירותי אספקת המים לאוכלוסייה ולגרום לכך שיושקעו במשק המים כל המשאבים הנדרשים לשמירה על כמות המים ואיכותם. עד חקיקת החוק הייתה האחריות לאספקת מים לתושבים בידי הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות וכו'), כאשר השירות שניתן לצרכני המים והטיפול השוטף בתשתיות, לא תמיד עמד בסטנדרטים מקובלים.

העקרונות שהנחו את הקמת התאגיד:

  •  שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות המים שמסופקים ללקוחות התאגיד. 
  • הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור. 
  • תגבור הפיקוח והאכיפה מול צרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר. 
  • השקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב.

תאגיד חדש נולד

תאגיד המים והביוב האזורי "מעיינות הדרום" הוקם בשנת 2010 בשיתוף עיריות דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בערים. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב.

תאגיד "מעיינות הדרום" פועל לפי קו ערכי ברור, אשר במסגרתו הוא מתחייב לספק לתושבי העיר מים ושירותי ביוב באיכות, יעילות ואמינות, תוך הקפדה על מעורבות והתחשבות בערכים חינוכיים של חיסכון במים ושמירה על איכות הסביבה.

מטרות התאגיד העיקריות:

  •  שיפור איכות השירות לצרכני המים ביישובים דימונה,ירוחם,ערד ומצפה רמון 
  • שיפור איכות המים. 
  • טיפול ופינוי יעיל של מי הביוב של העיר. 
  • תחזוקת מערכות המים והביוב של העיר. 
  • שיקום, פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב. 
  • חיסכון במים וחינוך לערכים סביבתיים.

 

1800-20-30-70