slider image slider image slider image slider image slider image

הפסקת מים ביום שלישי 22/6/2021, בשכונת השחר בדימונה - ברחוב אביגדור קהלני

תושבים יקרים

ביום שלישי 22/6/2021, תתקיים הפסקת מים יזומה בשכונת השחר בדימונה, בשל עבודות תשתית נרחבות של הקבלן א.א. הנדסה. 

תתבצע סגירת מים לרחוב: 

  •  אביגדור קהלני  בתים מספר  : 10-48 ( מספרים זוגיים)

הפסקת המים תתקיים בין השעות  9:00 בבוקר ועד השעה  13:00 בצהריים 

עוקב מים יוצב במידת הצורך במרכז רחוב אביגדור קהלני. 

מוקד התקלות 1-800-20-30-70 - שלוחה 1 פתוח לשירותכם בכל שאלה / בעיה 

נא היערכותכם בהתאם,
עמכם הסליחה, ותודה על שיתוף הפעולה  

1800-20-30-70