slider image slider image slider image slider image

לא מתוכננות הפסקות מים יזומות לימים הקרובים.

עדכון בגין הפסקות מים מתבצע יומיים לפני מועד ההפסקה המתוכננת,

וכן מפרסם התאגיד את שעות ההפסקה ומיקומי מיכלי המים (עוקבים) שמוצבים  לנוחות התושבים. 

ניתן לעקוב אחרי עדכוני הפסקות המים  באתר  . 

1800-20-30-70