slider image slider image slider image slider image slider image

הפסקת מים ביום ראשון הקרוב 26/7/2020 במצפה רמון

תושבים יקרים

 ביום ראשון הקרוב  26/07/2020  תתקיים הפסקת מים  יזומה ברחוב נחל צניפים בשכונת גוונים במצפה רמון, בעקבות עבודת חיבור של קו מים החדש מרחוב צניפים לקו הראשי. 

הפסקת המים תחל משעה 09:00 ותסתיים בשעה 11:00 .

לתשומת לבכם

אספקת המים תופסק לרחוב נחל צניפים 

 בתים מספר:  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20

עוקב מים לנוחות הצרכנים המנותקים יוצב  בכניסה לרחוב נחל צניפים.

הודעות  התאגיד בגין הפסקת המים נמסרו לצרכנים . 

מוקד התקלות 1-800-20-30-70 - שלוחה 1 פתוח לשירותכם בכל שאלה / בעיה 

אתכם הסליחה ותודה על שיתוף הפעולה

 

1800-20-30-70