slider image slider image slider image slider image

עקב תקלה , יפורסם מכרז 4/2020 מיום ראשון

מכרז 4/2020 למתן שירותי צילום ושטיפת קווי ביוב בערי התאגיד 

עקב תקלה שנמצאת בטיפול, יפורסם מכרז 4/2020 לביצוע צילום ושטיפת קווי ביוב בערי התאגיד ביום ראשון מהשעה 11:00. צר לנו על העיכוב. 

1800-20-30-70