slider image slider image slider image slider image slider image

משדרגים את קווי הביוב בירוחם- פרוייקט חדש לשירוול קווי ביוב

תאגיד מעיינות הדרום החל בשבוע האחרון, בפרויקט רחב היקף, לחידוש תשתיות  הביוב  בעיר ירוחם , לאורך הרחובות: הנביאים, עמוס הנביא , הרמב"ם , הרב קוק, החשמונאים, אשר סנקר ורחוב הדרים .

במסגרת הפרויקט  יבוצע שירוול  חדש של תשתית הצנרת הביוב הקיימת והקמת תשתית צנרת חדשה .  השירוול  נעשה בשילוב חומרים מתקדמים, ובטכנולוגיה גבוהה המאפשרת החלפת והקמת  צנרת חדשה ללא חפירה בתוך שעות ספורות. עם ביצוע השירוול , יחול שיפור ניכר ביעילות ובפינוי מיטבי של השפכים.  ראוי להדגיש כי פרויקט מפוקח ומאושר מבחינה בטיחותית ובריאותית .  

משך הפרויקט המתוכנן הינו מחודש אוגוסט, ועד דצמבר 2019  שיבוצע בשלבים. בכל שלב יטופל מקטע אחר של הרחובות, ובהתאם לו יתבצעו שינויי תנועה בכבישים, שיוסדרו בתאום עם המשטרה וגורמי התנועה הנדרשים. הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם עיריית ירוחם.

הפרויקט שעלותו כ- 4 מיליון ₪, מהווה חלק מתכנית העבודה השנתית, במסגרת ההשקעה העצומה של התאגיד בתשתיות,  ומבוצע כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשיקום ושדרוג רמת התשתיות בעיר. 

מוקד התקלות של התאגיד יהיה ערוך ומוכן לתת מענה בכל שאלה הקשורה לפרויקט.

שעיה קרפ  מנכ"ל התאגיד מדגיש, כי "שדרוג תשתיות הינו אחד מיעדי התאגיד", ומוסיף כי  "מאז הקמת התאגיד שודרגו התשתיות בעשרות רחובות בערי התאגיד". עוד ציין המנכ"ל כי "החלפת תשתיות הביוב נועדה להולכה מיטבית של השפכים ועמידה בהנחיות המשרדים הממשלתיים להגנת הסביבה והבריאות״.  התאגיד ימשיך לקדם ולבצע מגמה זו בכל ערי התאגיד.  

 

1800-20-30-70