slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2014

מדי שנה מפרסם התאגיד דוח שנתי בדבר פעילותו בשנה החולפת.
מצ"ב לעיונכם דו"ח שנתי לתושב לשנת 2014.

לעיון בדו"ח השנתי המקיף  נא לחץ על קובץ pdf המצ"ב . 

לעיון בעלון מידע לתושב נא לחץ על קובץ pdf המצ"ב.

דוח שנתי           חוברת מידע לתושב דוח 2014

מידע לציבור
1800-20-30-70