slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2015

גם השנה וכמדי כל שנה מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי המקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.

דו"ח זה נשלח לרשות המים. 

בנוסף , שולח התאגיד  את עלון המידע והדו"ח השנתי לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד. 

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2015.

לעיון בדו"ח השנתי המקיף  נא לחץ על קובץ pdf המצ"ב . 

לעיון בעלון מידע לתושב נא לחץ על קובץ pdf המצ"ב.

דוח שנתי           חוברת מידע לתושב דוח 2015

מידע לציבור
1800-20-30-70