slider image slider image slider image slider image

דוחות 2014

בשנת 2014 החל משרד הבריאות במתן תשובות חודשיות לבדיקות איכות המים.

כל קובץ מכיל את תוצאות בדיקות איכות המים שנדגמו מכל ערי התאגיד: דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון.

 

PDF_2 דו"ח איכות המים דצמבר 2014

PDF_2 דו"ח איכות המים נובמבר 2014

PDF_2 דו"ח איכות המים אוקטובר 2014

PDF_2 דו"ח איכות המים ספטמבר 2014

PDF_2 דו"ח איכות המים אוגוסט 2014

PDF_2 דו"ח איכות המים יולי 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים יוני 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים מאי 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים אפריל 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים מרץ 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים פברואר 2014

PDF_2  דו"ח איכות המים ינואר 2014

לחזרה לחץ כאן

מידע לציבור
1800-20-30-70