slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

דוחות 2015

PDF_2 דו"ח איכות המים דצמבר 2015

PDF_2 דו"ח איכות המים נובמבר 2015

PDF_2 דו"ח איכות המים אוקטובר 2015

PDF_2 דוח איכות המים - בדיקת מתכות 

PDF_2 דו"ח איכות המים - בדיקת מתכות

PDF_2 דו"ח איכות המים ספטמבר 2015

PDF_2 דו"ח איכות המים אוגוסט 2015

PDF_2 דו"ח איכות המים יולי 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים יוני 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים מאי 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים אפריל 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים מרץ 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים פברואר 2015

PDF_2  דו"ח איכות המים ינואר 2015

לחזרה לחץ כאן

מידע לציבור
1800-20-30-70