slider image slider image slider image slider image

דוחות 2017

PDF_2 דוח איכות המים דצמבר 2017

PDF_2 דוח איכות המים נובמבר 2017

PDF_2 דוח איכות המים אוקטובר 2017

PDF_2 דוח איכות המים ספטמבר 2017

PDF_2 דוח בדיקת מתכות 1 ספטמבר 2017

PDF_2 דוח בדיקת מתכות 2 ספטמבר 2017

PDF_2 דוח בדיקת טריהלותמנים  ספטמבר 2017

PDF_2 דוח איכות המים אוגוסט 2017

PDF_2 דוח איכות המים יולי 2017

PDF_2 דוח איכות המים יוני 2017 

PDF_2 דוח איכות המים - פרמטרים כימיים - יוני 2017

PDF_2 דוח איכות המים מאי 2017 

PDF_2 דוח איכות המים אפריל 2017

PDF_2 דוח איכות המים מרץ 2017

PDF_2 דוח איכות המים פברואר 2017

PDF_2 דוח איכות המים ינואר 2017

מידע לציבור
1800-20-30-70