slider image slider image slider image slider image
13.02.2019
!
תאגיד מעיינות הדרום מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה. לפרטי תנאי הסף ומידע נוסף לחץ כאן.

דוחות 2018

מדי חודש  עורך משרד הבריאות דיגומים ממקורות שונים ברחבי תאגיד "מעיינות הדרום" לבדיקת איכות  המים . התוצאות  נשלחות  לתאגיד לידיעתו .  הבדיקות המבוצעות והכלולות בדו"ח איכות המים הן בדיקות בקטריאליות - נוכחות חיידקים בכלל וחיידקי קולי צואתי בפרט, עכירות ומתכות.

הדו"חות מתפרסמים כאן בשקיפות מלאה , לידיעת התושבים .

PDF_2 דוח איכות המים  דצמבר 2018 - פרמטרים כימיים 

PDF_2  דוח איכות המים דצמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים - פלואוריד 2018

PDF_2 דוח איכות המים נובמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים אוקטובר 18 - פרמטרים כימיים 

PDF_2 דוח איכות המים אוקטובר 2018

PDF_2 דוח איכות המים ספטמבר 2018 - בדיקה מיקרוביאלית 

PDF_2 דוח איכות המים - ספטמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים - אוגוסט 2018

PDF_2 דוח איכות המים - פרמטרים כימיים ערי התאגיד

PDF_2 דוח איכות המים יולי 2018

PDF_2 דוח איכות המים - מתכות  מצפה רמון 

PDF_2 דו"ח איכות המים יוני 2018

PDF_2 דוח איכות המים מאי 2018

PDF_2 דוח איכות המים אפריל 2018

PDF_2 דוח איכות המים מרץ 2018

PDF_2 דוח איכות המים פברואר  2018

PDF_2 דו"ח איכות המים  ינואר 2018

מידע לציבור
1800-20-30-70