slider image slider image slider image slider image

דוחות 2018

מדי חודש  עורך משרד הבריאות דיגומים ממקורות שונים ברחבי תאגיד "מעיינות הדרום" לבדיקת איכות  המים . התוצאות  נשלחות  לתאגיד לידיעתו .  הבדיקות המבוצעות והכלולות בדו"ח איכות המים הן בדיקות בקטריאליות - נוכחות חיידקים בכלל וחיידקי קולי צואתי בפרט, עכירות ומתכות.

הדו"חות מתפרסמים כאן בשקיפות מלאה , לידיעת התושבים .

PDF_2 דוח איכות המים  דצמבר 2018 - פרמטרים כימיים 

PDF_2  דוח איכות המים דצמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים - פלואוריד 2018

PDF_2 דוח איכות המים נובמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים אוקטובר 18 - פרמטרים כימיים 

PDF_2 דוח איכות המים אוקטובר 2018

PDF_2 דוח איכות המים ספטמבר 2018 - בדיקה מיקרוביאלית 

PDF_2 דוח איכות המים - ספטמבר 2018

PDF_2 דוח איכות המים - אוגוסט 2018

PDF_2 דוח איכות המים - פרמטרים כימיים ערי התאגיד

PDF_2 דוח איכות המים יולי 2018

PDF_2 דוח איכות המים - מתכות  מצפה רמון 

PDF_2 דו"ח איכות המים יוני 2018

PDF_2 דוח איכות המים מאי 2018

PDF_2 דוח איכות המים אפריל 2018

PDF_2 דוח איכות המים מרץ 2018

PDF_2 דוח איכות המים פברואר  2018

PDF_2 דו"ח איכות המים  ינואר 2018

מידע לציבור
1800-20-30-70