slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

דוחות 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים נובמבר 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים אוקטובר 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים ספטמבר 2016 

PDF_2 דו"ח איכות המים אוגוסט 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים יולי 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים יוני 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים מאי 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים אפריל 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים מרץ 2016

PDF_2 דו"ח איכות המים פברואר 2016

PDF_2 דו"ח  איכות המים ינואר 2016

מידע לציבור
1800-20-30-70